להלן טפסים שימושיים עבור תביעות נזיקין לביטוח הלאומי.

מומלץ ביותר לפנות למשרדנו ולהסתייע במילויים. עורך דין נזיקין יוכל לסייע לכם למלאם כראוי, ולהימנע משגיאות העשויות להביא לדחיית הדיון בענינכם.

 

 

נכות כללית:

תביעה לקצבת נכות כללית בל 7801

כתב ויתור סודיות רפואית עבור נכות כללית- לרון בל 7116

הצהרה על עבודה והכנסות בל 3209

כתב ערר על ההחלטה של המוסד לביטוח לאומי בל 7810

בקשה לבדיקה מחדש בל 7842

כתב ויתור סודיות רפואית בל 7111

תביעה לתשלום תוספת תלויים לידי בן או בת זוג לזכאי קצבת נכות בל 3296

 

פגיעה בעבודה

איגרת למוזמן לוועדה רפואית בל 759

בקשה למתן טיפול רפואי בל 283

בקשה למתן למתן טיפול יפול רפואי רפואי לנפגע לנפגע עבודה בל 250

דמי פגיעה כתב ויתור סודיות רפואית בל 7101

כתב ויתור רפואית בל 7103

תביעה לדיון מחדש לפי תקנה 33 החמרה במצב בל 228

תביעה להכרה כנכה נזקק בל 279

תביעה לצרוף דרגות נכות מעבודה עקב נכות כתוצאה מפגיעה בעבודה בל 210

תביעה לקביעת דיון מחדש בדרגת נכות עקב שינוי בהכנסות בל 215

תביעה לקביעת דרגת נכות מעבודה בל 200

תביעה לתשלום גמלה לתלויים בנפגעי עבודה בל 213 1

תביעה לתשלום דמי פגיעה והודעה על פגיעה בעבודה בל 211

תביעה לתשלום מענק מיוחד בל 282

 

תאונה שאינה תאונת עבודה

כתב ויתור סודיות רפואית בל 7102

תביעה לתשלום דמי תאונה בל 2201