תביעות ביטוח לאומי

נכות כללית

 

אם אינך עובד בשל מחלה או תאונה סביר כי הנך זכאי לקצבת נכות כללית מהמוסד לביטוח לאומי. קצבה זו ניתנת לתושבי ישראל מגיל 18 עד גיל פרישה מעבודה.הזכאות עד גיל 18 ניתנת במקרים המתאימים לגמלת ילד נכה. מעבר לגיל פרישה ,ניתנת קצבת זקנה.

יש לעמוד בשני תנאים מצטברים לקבלת נכות כללית:

1. נכות רפואיתכדי להיות זכאי לגמלת נכות צריך המבוטח להיות בעל 60% נכות רפואית בגין כל הליקויים הרפואיים מהם הוא סובל (ליקויים גופניים או נפשיים מלידה או כתוצאה ממחלה)או אם לפחות אחד מהליקויים הרפואיים מהם הוא סובל הנו בשיעור של 25% והוא בעל 40% נכות רפואית.
באם שיעור נכותו של הנפגע אינו מגיעה לסף זה, תידחה תביעתו כבר בשלב הזה.

2. דרגת אי כושר- גמלה זו תשולם רק למי שעקב הליקוי הרפואי אין לו כושר להשתכר למחייתו או שכושר עבודתו פחת ב 50%.
לגבי מי שלא עבד טרם חלה ישנו הסדר מיוחד לפיו מייחסים לו כושר השתכרות מסוים (תלוי בכישורי השכלתו) הנגזר ממדד השכר הממוצע במשק.

 

לבדיקת זכאות חינם ולשיחת ייעוץ חינם, ללא התחייבות, פנה אלינו ל"פירמה" בטלפקס 08-6469368 או לנייד שמספרו 052-6167561.

 

 

 

תביעות ביטוח לאומי - קביעת אחוזי הנכות וחישוב גובה הפיצוי:

 

 

נכות נמוכה מ – 9% אינה מזכה בפיצוי כספי.

 

נכות הנעה בין 9% ל 19% מזכה אותך במענק חד פעמי בגובה 43 קצבאות.

 

נכות צמיתה (תמידית) מעל 20% תזכה אותך בקצבה חודשית.

 

חישוב גובה הפיצוי מורכב משני פרמטרים - שכרך ואחוזי נכותך:

 

השכר החודשי הינו השכר הממוצע של שלושת החודשים שקדמו למחלה (השכר הרבע שנתי).

 

 

על החלטת הוועדה הרפואית רשאים לערער שני הצדדים – התובע והמוסד לביטוח לאומי. את הערעור יש להגיש בתוך 60 יום מיום קבלת ההודעה על אחוזי הנכות. מומלץ להיעזר, בשלב זה, במשרדנו, המתמחה בדיני נזיקין, אשר יגיש בשמך את נימוקי הערר.

 

במידה ואכן הוגש ערעור על החלטת המוסד לביטוח לאומי, נופיע בפני וועדה רפואית נוספת (וועדה רפואית עליונה) אשר הרכבה שלושה רופאים ונציג המוסד לביטוח לאומי.

 

הוועדה הרפואית העליונה רשאית לשנות את החלטת הוועדה הראשונה.

 

החלטת הוועדה הרפואית העליונה הינה ס ו פ י ת ואינה ניתנת לערעור אלא השאלה משפטית בלבד לביה"ד האזורי לעבודה ועל כן רצוי להגיע מוכן וערוך היטב לוועדה רפואית זו.


מומלץ להיות מיוצג ע"י עו"ד המומחה בתחום תביעות ביטוח לאומי, אשר ידע להציג את בעיותיך הרפואיות כהלכה ואת הקשר בניהן לבין המקצוע בו הנך עוסק.
עורך דין בעל ידע מקצועי רחב בתחום הרפואה ותקנות המוסד לביטוח לאומי, אשר ידע לנסח את עיקרי הפגיעה בצורה מסודרת, משפטית, רהוטה ונכונה תמקד את הוועדה בסעיפי התקנות הרלוונטיים לפציעה ממנה הנך סובל ובכך יביא למיקסום סיכוייך לזכות בנכות גבוהה יותר עבור מחלתך ומכאן בפיצויים גבוהים יותר .

 

למשרד עורכי דין נזיקין, "הפירמה", ניסיון ארוך שנים והצלחות רבות בייצוג לקוחות מול המוסד לביטוח לאומי ומול הוועדות הרפואיות שלו.

 

לשיחת ייעוץ חינם, ללא התחייבות, פנה אלינו ל"פירמה" בטלפקס
08-6469368 או 
לנייד שמספרו 052-6167561, או השאר פרטייך כאן ואנו נשוב אליך בהקדם.