האם פציעה בתאונת דרכים בה כלי הרכב אינו מבוטח מקנה לבעליה את הזכות לפיצוי? לא בטוח

חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים נועד להסדיר את תשלום הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים, והוא בוחן, ראשית, האם אכן התאונה היא תאונת דרכים על פי הגדרתה בחוק. ושנית, מהו הנזק שנגרם בתאונה. אין דרישה בחוק באשר לבחינת השאלה מיהו נושא באשמה לתאונה.

עם זאת, עדיין קיימות נסיבות בהן חברות הביטוח פטורות מחובת תשלום פיצויים לנפגע בתאונת דרכים. דוגמא מובהקת לכך אם הנפגע נסע ברכב ללא ביטוח או ללא ביטוח המכסה את השימוש ברכב. 


ראוי לציין כי סייג זה אינו תקף אם יוכח כי הנפגע לא ידע ולא היה מודע לך שלא היה כיסוי ביטוחי לרכב. למשל כאשר נהג ברכב השייך לצד ג' או ברכב של מעביד.


במקרה בו אין כיסוי ביטוחי, והנפגע אכן ידע שאין כזה. אין הנפגע זכאי לפיצוי כספי בגין פגיעתו.

 

car low 500