תביעת נזיקין כנגד רשות מקומית

לא אחת אנו שומעים על מקרים בהם נפגעו אזרחים כתוצאת ממפגעים אשר נגרמו כתוצאה מרשלנות של הרשות המקומית – 

 

 

מדרכות עקומות, כבישים סדוקים, מרצפות בולטות, בורות ועוד, אשר עלולים לגרום לעוברים ושבים ליפול ולסבול מפגיעות כאלה ואחרות ברמות חומרה שונות. פגיעות כאלה עשויות לגרום לנזק משמעותי לנפגע בדמות הוצאה כספית לא מבוטלת עבור טיפולים רפואיים, אובדן ימי עבודה, חופשת מחלה ועוד.


ע
ל מנת להיפרע מול הרשות המקומית ולהיות זכאים לפיצוי כספי בגין מפגע הדרך שיצרה, יש לספק לעורך דין נזיקין המלווה את התביעה את כל המידע הקשור לפגיעה. ראשית, צלמו את מקום הפגיעה ואת מפגע הדרך בשלו ארעה הפגיעה. שנית, ספקו לעורך הדין את כל המסמכים הרפואיים אשר נלוו לפגיעה. מסרו לו גם את הקבלות שקיבלתם עבור התשלומים לטיפולים הרפואיים שעברתם. בנוסף, במידה והתקיימה תכתובת בינכם לבין הרשות המקומית סביב הפגיעה מסרו גם אותה לעורך הדין. לבסוף, מסרו לעורך הדין את תלושי השכר שלכם ו/או השומה של העסק על מנת שבדין הדין יוכל לפסוק מה גובה הפיצוי לו אתם זכאים.