עובדי הוראה? – ייתכן כי אתם זכאים לפיצוי בגין מחלת מקצוע!

הוראה היא מקצוע לא פשוט. אנו דנים רבות בקשיים הניצבים בפני עובדי סקטור זה. הסכנה היא לא רק במפגש עם אלימות פיזית או מילולית, אלא גם בסיכונים הנובעים מעצם העיסוק במקצוע.

מקצוע ההוראה מחייב מתוקף אופיו שימוש רב במיתרי הקול, כמו גם להרים אותו רבות. אופי פעילות זה מביא לעיתים לפגיעה במיתרי הקול, ליבלות ולצרידות.

 

קראו עוד

מחלת מקצוע כתוצאה מחשיפה לכימיקלים והכרתה על ידי המוסד לביטוח לאומי

על פי הוראת תקנה מספר 79 לתקנות המוסד לביטוח לאומי (נוסח משולב), תשנ"ה -1995, מדינת ישראל באמצעות המוסד לביטוח לאומי, מפצה עובדים ,באשר הם, אשר נגרמה להם "מחלה" כתוצאה מעבודתם.


מחלות המקצוע
מצוינות בשמן, ברשימה סגורה, בתוספת השנייה לתקנות. חשיפה לחומרים כימיים מסוכנים הגורמים למחלות בגופו של העובד הינה פגיעה מוכרת כמחלת מקצוע ברשימה הסגורה ומופיעה כ: " הרעלה מעבודה עם חומרים מסוכנים בעבודה כגון":

קראו עוד

קלדנים, קופאים, צבעים, עובדי ניקיון – אתם לא לבד!

כל מה שצריך לדעת על תסמונת התעלה הקרפלית = תסמונת שורש כף היד – CTS

על פי הוראת תקנה מספר 79 לתקנות המוסד לביטוח לאומי (נוסח משולב), תשנ"ה -1995, מדינת ישראל באמצעות המוסד לביטוח לאומי, מפצה עובדים ,באשר הם, אשר נגרמה להם "מחלה" כתוצאה מעבודתם.

 

קראו עוד

מחלות עור, מחלות מקצוע ומה שביניהן

על פי הוראת תקנה מספר 79 לתקנות המוסד לביטוח לאומי (נוסח משולב), תשנ"ה -1995, מדינת ישראל באמצעות המוסד לביטוח לאומי, מפצה עובדים ,באשר הם, אשר נגרמה להם "מחלה" כתוצאה מעבודתם.

חשיפה לאבק, נוזלים, מוצקים או גזים הגורמים למחלות עור בגופו של העובד, הינה פגיעה מוכרת כמחלת מקצוע ברשימה הסגורה אותה פרסם המוסד לביטוח לאומי ומופיעה כ: "עבודה בחומרים העשויים לגרום למחלות עור, הנגרמות ע"י אבק, נוזלים מוצקים או גזים"

 

קראו עוד

מחלות מקצוע נפוצות על פי תחומי עיסוק

להלן רשימת מחלות המקצוע על פי תחומי עיסוק:

 

קראו עוד

מאמרים נוספים...

  1. רשימת מחלות המקצוע