רשימת מחלות המקצוע כפי שנקבעו בפקודת התאונות ומחלות משלוח היד (הודעה) – 1954

להלן רשימת המחלות המלאה:

1.מחלות הנגרמות כתוצאה מהרעלות על ידי

 • אנילין (aniline)
 • אקרילוניטריל (acrylonitrile
 • בנזן (כרונית) (benzene,benzol)
 • בנזן (בנזול) (benzene,benzol) וההומולוגים שלו, אף שאיננה הרעלת בנזול כרונית המפורטת בתוספת השלישית לפקודה.
 • ברום (bromine) ותרכובותיו.
 • בריליום (beryllium).
 • גפרית (sulfur).
 • דימתיל אצטמיד (dimethyl acetamid).
 • ויניל כלוריד (vinyl chloride).
 • זרחן (phosphorus) ותרכובותיו.
 • זרניך (arsenic) ותרכובותיו.
 • חד-תחמוצת הפחמן (carbon monoxide).
 • חד-תחמוצת החנקן, דו-תחמוצת החנקן ().
 • כלור (chlorine) ותרכובותיו.
 • כספית (mercury) ותרכובותיה.
 • כרום (chromium) ותרכובותיו.
 • מטנול (methyl alcohol).
 • מנגן (manganese) ותרכובותיו.
 • ניקל (nickel) ותרכובותיו.
 • ציאנידים (cyanides).
 • עופרת (lead) ותרכובותיה.
 • פורמלדהיד (formaldehyde).
 • פחמן דו-גופריתי (carbon disulphide).
 • פלואור (fluorine).
 • פנול (phenol) ותרכובותיו.
 • קדמיום (cadmium) ותרכובותיו.
 • קטונים (ketones).
 • קרבמטים (carbamates).
 • תרכובות ניטרו ואמינו של בנזן (בנזול) וההומולוגים שלו (nitro and amino compounds of benzene, benzol).
 • תרכובות הלוגניות של פחמנים מימניים (halogenated hydrocarbons).
 • תליום (thallium) ותרכובותיו.

2.מחלות הנגרמות על ידי גורמים כימיים

 • אמיינתית (אסבסטוזיס) (asbestosis).
 • צורנית (סיליקוזיס) (silicosis).
 • מחלות אלרגיות של דרכי הנשימה כתוצאה מרגישות לחמרים שונים לרבות: איזוציאנאטים (isocyanates), תבואה, קמח ודגנים.
 • טלקוזיס (talcosis).
 • מחלות הנגרמות על ידי אנזימים פרוטאוליטים (proteolytic enzymes).
 • מחלות הנגרמות על ידי שרפי אפוקסי (epoxy resins).עקרות הנגרמת על ידי חמרים שונים לרבות דיברומו כלורו פרופן ().
 • "קדחת המתכות" (metal fume fever) הנגרמת על ידי אדי מתכות, לרבות: אבץ, ברזל, נחושת.
 • מחלת מתכות קשות (פיברוזיס של הריאות), הנגרמת על ידי אדי מתכות, לרבות, טונגסטן (tungsten), טיטניום (titanium), ונדיום (vanadium).
 • דלקת עור (dermatitis).
 • התכייבות כרומית (chrome), דהיינו התכייבות הבאה מחמת חומצה - כרומית או דו-כרומית האשלגן, הנתרן או האמון או תכשיר כל שהוא של חומרים אלה.
 • צהבת של הרעלה (toxic jaundice), דהיינו צהבת הבאה מחמת טטראכלורואתן או חמרים חנקניים או אמידיים הבאים מבנזן (benzene,benzol) או מחומר מרעיל אחר.

3.סרטן מקצועי הנגרם על ידי גורמים כימיים

 •  אמינים ארומטיים (aromatic amines).
 • אסבסט (asbestos), אף אם אינה אסבסטוזיס המפורטת בתוספת השלישית לפקודה.
 • בנזן (בנזול) (benzene, benzol)אף אם אינה הרעלת בנזול כרונית המפורטת בתוספת השלישית לפקודה.
 • ויניל כלוריד (vinyl chloride).
 • זרניך (arsenic), אף אם אינה הרעלת זרניך המפורטת בתוספת השלישית לפקודה.
 • התכייבות אפיתליומאטית (epitheliomatous ulceration)הבאה מחמת עטרן (tar), זפת (pitch), כופר (bitumen), שמן מינראלי (mineral oil) או פרפין (paraffin), או תרכובת, מוצר או שייר כל שהם של כל חומר מן החמרים האלה.
 • כרומטים (chromates), אף שאינה התכייבות כרומית המפורטת בתוספת השלישית לפקודה.
 • ניקל וניקל קרבוניל (nickel and nickel carbonyl).
 • פחמנים פוליציקליים ארומטיים (polycyclic aromatic hydrocarbons).

4. מחלות הנגרמות על ידי גורמים פיזיקלים ומכנים

 •  ירידה בכושר השמיעה, חרשות או נזק באוזן הפנימית הנגרמים על ידי רעש.
 • מחלות הנגרמות על ידי קרינה מיננת (ionizing radiation) לרבות ירוד (cataracts) ולבננת (leukemia).
 • מחלות הנגרמות על ידי קרינה אולטרסגולית (ultraviolet radiation), לרבות סרטן העור.
 • מחלות הנגרמות על ידי קרינה אינפרה-אדומה (infrared radiation) לרבות ירוד (cataracts).
 • מחלות הנגרמות על ידי קרינת ליזר (laser) לרבות ירוד (cataracts).
 • מחלות הנגרמות על ידי מיקרו גלים (microwaves) וגלי רדיו לרבות ירוד (cataracts).
 • מחלת "קייסון" הנגרמת על ידי עבודה באויר דחוס (compressed air disease).
 • מחלות צלילה לרבות נמק (נקרוזה) אספטי של העצמות (aseptic bone necrosis).
 • שיתוק עצבים פריפריים הנגרם על ידי לחץ ממושך.
 • מחלה בגפיים ו/או בעמוד השדרה כתוצאה מרטט (ויברציה) בין שהיא מחלה בעצמות, בפרקים, בשרירים, בכלי הדם או בעצבים.
 • בורסיטיס (bursitis) של הברך או של המרפק.
 • דלקת בגידי פרק היד ותיקיהם (tendovaginitis).
 • "מחלת החפרים" - שבר של הזיזים של החוליות הצוואריות מס' 7 והגבית מס' 1.
 • עווית השרירים (muscular crams) הנגרמת על ידי עבודה באלחוט.

5. מחלות הנגרמות על ידי גורמים ביולוגים 

 • אנקילוסטומיאזיס (ancylostomiasis).
 • ברוצלוזיס (brucellosis).
 • גחלת (antrax).
 • הפטיטיס מסוג "ב" (hapetitis virus B).
 • כלבת (rabies).
 • לפטוספירוזיס (leptospirosis).
 • צפדת (פלצת) (tetanus).
 • ריאת החקלאים (farmers lung).
 • שחפת (tuberculosis).
 • שיתוק ילדים (poliomyelitis).
 • מחלות הנגרמות על ידי מיקרו-אורגניזם, המועברות לאדם מכל מקור שאינו אדם.

6. מחלות הנגרמות על ידי אבק צמחי 

 • ביסינוזיס (byssinosis).
 • מחלות הנגרמות על ידי אבק עץ, לרבות מחלות אלרגיות וסרטן.