האם נפגעי חרדה זכאים להכרה על ידי המוסד לביטוח לאומי?

במהלך ימי הלחימה במבצע "צוק איתן" דובר רבות אודות הנפגעים בגופם ואודות ההרוגים. עם זאת, נפגעי החרדה, זכו למעט מאוד אזכורים בכלי התקשורת, זאת למרות שמצבם הנפשי הקשה ילווה אותם למשך תקופה ארוכה ואולי אפילו לכל ימי חייהם.

נפגעי חרדה, אשר נפגעו כתוצאה מפעילות בעלת אופי בטחוני זכאים להגיש תביעה למוסד לביטוח לאומי להכרה בהם כנפגעי פעולות איבה.

 

 

נפגעי חרדה זכאים לקבל טיפול נפשי גם אם לא הגישו תביעה להכרה כנפגעי פעולות איבה.

הטיפול ניתן בשלושה שלבים:

1. ראיון טלפוני עם פסיכולוג מוסמך, שמתבצע כ-72-48 שעות לאחר קבלת הטיפול הראשוני

2. במידה והפסיכולוג מגיע למסקנה שהנפגע זקוק לטיפול נפשי, הנפגע מופנה לפגישה חד-פעמית אישית עם מטפל מוסמך (פסיכולוג, פסיכיאטר או עובד סוציאלי) במסגרת שמוכרת על ידי הביטוח הלאומי: מרכז חוסן או השירות הפסיכולוגי המקומי.

3. אם התקבלה החלטה שהנפגע זקוק להמשך טיפול – הוא יהיה זכאי לקבל 12 טיפולים נפשיים פרטניים במימון ביטוח לאומי במרכז חוסן או בשירות הפסיכולוגי המקומי, וזאת ללא צורך להגיש תביעה למוסד לביטוח לאומי.

כדי להתחיל בתהליך הכרה כנפגע פעולות איבה על ידי ביטוח לאומי יש לפנות למוסד לביטוח לאומי ולהגיש לו את המסמכים הבאים:

1. טופס הודעה על פגיעה בפעולת איבה ותביעה לתגמול רפואי

2. אישורים רפואיים מגורמים מטפלים מורשים (בית חולים, מרכז חוסן, שירות פסיכולוגי ברשות המקומית).

3. המחאה מבוטלת או אישור מהבנק עם פרטי החשבון וסניף הבנק של התובע.

את התביעה יש להגיש עד שנה מיום הפגיעה למוסד לביטוח לאומי. לאחר קבלת התביעה יפנה המוסד לביטוח לאומי לרשות המאשרת במשרד הביטחון, שתקבע האם קיים קשר ישיר וסיבתי בין פעולת האיבה לבין הנזק שנגרם לנפגע.
במידה ותאושר, התביעה תועבר לוועדה רפואית במוסד לביטוח לאומי, כדי שזו תקבע את דרגת הנכות של הנפגע.

מומלץ להיות מיוצג ע"י עורך דין נזיקין המומחה בתחום, אשר ידע להציג את בעיותיך הרפואיות כהלכה ואת הקשר ביניהן לבין פעולת האיבה.עורך דין בעל ידע מקצועי רחב בתחום הרפואה, תקנות המוסד לביטוח לאומי, ובירוקרטית משרד הביטחון, יידע לנסח את עיקרי הפגיעה בצורה מסודרת, משפטית, רהוטה ונכונה אשר תמקד את הוועדה בסעיפי התקנות הרלוונטיים לפגיעת החרדה ממנה הנך סובל ובכך יביא למיקסום סיכוייך לזכות בנכות גבוהה יותר עבור הפגיעה ומכאן בפיצויים גבוהים יותר.

הזכאות לתגמול בתקופת הטיפול הרפואי

נפגע חרדה שהוכר כנפגע פעולות איבה זכאי להטבות ולשירותים השונים להם זכאי כל נפגע איבה. נפגעי חרדה שיימצאו על ידי רופא כמי שאיבדו את כושר עבודתם זכאים במשך אותה תקופה לקבל תגמול טיפול רפואי, זאת בתנאי שאין גורם אחר המשלם במקביל פיצוי כספי אחר.

מתגמול זה ינוכו קצבאות אחרות המשולמות לנפגע החרדה באותה תקופה.

משך תקופת התגמול מוגבלת לתשעה חודשים אלא אם נפגע החרדה יימצא זכאי על ידי ועדה מיוחדת להמשך קבלת תגמול זה.

תגמול לפי דרגת הנכות

תביעתו של נפגע פעולת איבה, שהוכר ככזה על ידי משרד הביטחון, תועבר לוועדה רפואית במוסד לביטוח לאומי, כדי שזו תקבע את דרגת הנכות של הנפגע., זאת לאחר שקיבל תגמול טיפול רפואי והגיש טופס בקשה לקביעת דרגת נכות. גובה התגמול יחושב על פי דרגת הנכות שתקבע:

דרגת נכות בין 9%-0% – הנפגע לא זכאי לתשלום מהביטוח הלאומי.

דרגת נכות בין 19%-10% – הנפגע זכאי לתגמול נכות חד-פעמי שנקבע לפי תעריף משרד הביטחון (חוק הנכים).

דרגת נכות של 20% ומעלה – הנפגע זכאי לתגמול חודשי לפי חוק הנכים.

ערעורים ושינוי דרגת נכות

נפגע החש כי חלה החמרה במצבו, ועברה חצי שנה מהיום בו נקבעה דרגת נכותו על ידי המוסד לביטוח לאומי, רשאי להגיש בקשה לבית הדין לעבודה לבחינת ההחלטה מחדש. לבקשה זו יש לצרף אישורים רפואיים התומכים בבקשה.

המוסד לביטוח לאומי רשאי לבקש מדי שנה בדיקה חוזרת, שעל בסיס תוצאותיה עלולה להשתנות דרגת הנכות. אם חל שינוי במצב הנפגע, יוכל זה לבקש את הקדמתה של הבדיקה.

טיפול פסיכולוגי

כל נפגע חרדה, שהוכר כנפגע פעולות איבה, זכאי לסיוע נפשי אותו יעניקו עובדי שיקום המוסמכים לכך מטעם המוסד לביטוח הלאומי. בנוסף, זכאים נפגעי חרדה למימון טיפול פסיכולוגי.

הטבה זו זכאים לקבל בעלי דרגות נכות שנקבעו בין 10% ל-50% שמתקשים לתפקד עקב הפגיעה ו/או נפגעי חרדה שעובדי השיקום שלהם ממליצים על תוכנית שיקומית וטיפול לשיפור מצבם הנפשי ו/או בני זוג או הוריו של נפגע החרדה שנמצא כי הטיפול בהם עשוי לסייע לשיפור תפקודו של הנפגע.

 

למשרד עורכי דין נזיקין, "הפירמה", ניסיון ארוך שנים והצלחות רבות בייצוג לקוחות מול המוסד לביטוח לאומי ומול הוועדות הרפואיות שלו כמו גם מול משרד הביטחון.לשיחת ייעוץ חינם, ללא התחייבות, פנה אלינו ל"פירמה" בטלפקס 08-6469368 או לנייד שמספרו 052-6167561, או השאר פרטייך כאן ואנו נשוב אליך בהקדם.

 

600