מזל סרטן – זכויות רפואיות המגיעות לחולי סרטן

ההתמודדות של חולי הסרטן כפולה ומכופלת. ההתמודדות עם הטיפולים והמחלה עצמה, לצד המאבק הכלכלי הנובע מהקושי ולעיתים מאובדן היכולת להשתכר.

לטובת חולים אלה, חקקה הכנסת חוקים אשר נועדו להקל עליהם ולהעניק להם מגוון זכויות והטבות:

 

1. פטור מתשלום מס הכנסה – סרטן, כמחלות קשות אחרות, מזכה את הנפגע באחוזי נכות גבוהים, המקנים פטור ממס הכנסה. על מנת לקבל את הפטור יש לקבל הפנייה לוועדה הרפואית של המוסד לביטוח לאומי מפקיד השומה שבסניף מס ההכנסה באזור המגורים של החולה. הוועדה תבחן את המקרה שהובא לפניה, תקבע את אחוזי הנכות, ותנחה את מס ההכנסה לקבלת או דחיית הבקשה לפטור ממס.

2. חולה שאינו משתכר סכום השווה ל – 25% מהשכר הממוצע במשק או שאיבד למעלה מ -50% מכושרו להשתכר בשל המחלה ו/או הטיפולים, יהיה זכאי להגיש בקשה למוסד לביטוח לאומי להכרה כזכאי לקבל קצבת נכות כללית. וועדה רפואית מטעם המוסד לביטוח לאומי, תקבע את גובה אחוזי הנכות להם הוא זכאי, ובהתאם לכך את גובה הקצבה. בעקבות פועלה של האגודה למלחמה בסרטן, אין חובת התייצבות בפני הוועדה לחולים אשר אין בכוחם להגיע לדיון, והוועדה תסתפק במסמכים רפואיים אשר ימולאו על ידי האונקולוג או ההמטולוג המטפל.

3. חולים אשר הוכרו כזכאים לקצבת נכות כללית, רשאים להגיש למוסד לביטוח לאומי בקשה לשירותים מיוחדים, אשר יקנו להם סיוע סיעודי בפעילות היומיומית.

4. נפגעי עבודה – במידה וחלה אדם במחלת הסרטן בשל עבודתו, והוכח הקשר הסיבתי לכך, זכאי החולה למגוון ההטבות הניתנות לנפגעי עבודה. בנוסף לפיצוי הכספי יהיה זכאי גם לטיפול רפואי חינם, שיקום מקצועי, פיצוי עקב אובדן כושר עבודה, ובמקרה של פטירה, קצבה או מענק ישולמו למשפחתו.
על מנת לקבל הכרה כנפגע עבודה, יש צורך להגיש תביעה למוסד לביטוח לאומי, ולהתייצב בפני הוועדה הרפואית, אשר תקבע את ממדי הפגיעה והפיצוי.

אנו ממליצים לפנות לעורך דין המומחה בתביעות ביטוח לאומי, אשר יטפל בכל תיק התביעה מפתיחתו ועד לקבלת הסעד המתאים. עורך דין מומחה בתחום, יידע לייצג את החולה בפני הועדה הרפואית, בשפה רפואית-משפטית רהוטה, להציג את עיקרי הפגיעה הגופנית אל מול יכולת ההשתכרות ולמקסם את הפיצוי המגיע לחולה.

עורך דין מומחה בתביעות ביטוח לאומי יידע למצות את מלוא הזכויות המגיעות לחולה, על מנת שהאחרון יהיה פנוי למאבק במחלת הסרטן.

את חוברת השירותים והזכויות לחולי הסרטן, ניתן למצוא באתר האגודה למלחמה בסרטן

Dollarphotoclub 72767227 400