חובת הזהירות של המעביד ותאונות עבודה

 

 

ביסודה של פקודת הנזיקין, כל שכן כשמדובר בנזק הנגרם לעובד במסגרת עבודתו, 3 מבחנים:

 

 

1. חובתה של חובת הזהירות של המעביד לעובד הנפגע

2. הפרתה של חובת זהירות זו

3. נזק שנגרם לעובד

למעביד יש חובה מתוקפה של פקודת הנזיקין ומתוקפם של חוקים נוספים מתחום דיני העבודה, תנאי העסקה, ותקנות ביטחון ובטיחות לנקוט משנה זהירות כלפי עובדיו על מנת לדאוג לביטחונם הפיזי, ולהרחיק מהם כל סכנה הקשורה לעבודתם. אין הידיעה של העובד באשר לסכנות הטמונות שמלח ידו פוטרת את המעסיק מקיומה של חובת הזהירות כלפי עובדיו.

מעסיק מחויב מתוקף הפקודה, החוקים והתקנות לידע את העובד באשר לסכנות הטמונות בעבודתו, לספק לו ציוד תקין, אשר עומד בתקנים הנדרשים, עדכון בסיסי באשר להפעלת מיכון ככל שזה קשור לתפקידו. אי עמידה של מעסיק בחובות אלו תוביל את בית הדין לעבודה לקבוע כי הופרה חובת הזהירות של המעסיק כלפי עובדיו, ולמעשה הייתה רשלנות.

מעסיקים אש התרשלו במילוי חובת זהירות זו יהיו חייבים בפיצוי לעובד הנפגע.