עורך דין נזקי גוף

תאונות אישיות לתלמידים

כהורים, אנו נוהגים לשלם עבור ילדנו תשלום סימלי לביה"ס ולגנים בתחילת השנה עבור ביטוח תאונות אישיות, אולם אין אנו יודעים כי ילדנו מבוטח בביטוח זה 24 שעות במשך 7 ימים בשבוע.

הרבה הורים ירימו גבה ויחשבו שנפלה כאן טעות והרי ילדינו אינם נמצאים בגנים או בבתי הספר 24 שעות ביממה ובטח שלא 7 ימים בשבוע...

זה מקור טעותכם כהורים לחשוב כי ילדכם לא מכוסה בכל מקום ובכל זמן (גם במקרה בו נפל בבית של סבתא שושנה בשבת...)

וזו חובתנו כבעלי מקצוע לפקוח את עינכם ולהבהיר כי:

ילדכם מבוטח בביטוח תאונות אישיות 24/7 ביום ובלילה ובכל מקום הן בשטח המוסד החינוכי והן מחוצה לו.

 

מהי תאונה:

תאונה היא אירוע פיזי, חיצוני וגלוי לעין שהיה בלתי צפוי ואשר גרם לנזקי גוף .

כל תלמיד אשר נרשם ללימודים ואשר היה תלמיד מן המניין במוסד החינוכי המבוטח במועד הרלוונטי לתאונה – יהיה זכאי לפיצוי עבור פגיעתו.

 

מי זכאי ?

 

• ילדים בגילאי 5-3 הלומדים בגן.

• נערים ונערות מכיתה א'- י"ב הלומדים במוסדות חנוך מוכרים.

תלמיד שהגיע לגיל 18 וסיים לימודים לפי תכנית הלימודים כבר בכיתה י"א.

• תלמיד שטרם השלים את לימודיו לפי תכנית הלימודים בכיתה י"ב (עד שישלים אותם) – באישור שר החינוך.

• תלמידי ישיבות וסמינרים למורים (אף אם גילם מעבר ל-18 שנה) 

• נוער עובד ולומד במוסדות בפיקוח משרד התמ"ת

• הורים שלקחו חלק בפעילות חינוכית (טיולים ,אירועים חברתיים בשטח המוסד החינוכי או מחוצה לו ) ונפגעו.

• תלמיד אשר נפגע בחו"ל.

 

חברת הביטוח אליה נגיש את התביעה בגין פציעתו / פגיעתו של הילד תהיה חברת הביטוח עליה החליטה הרשות המקומית / המוסד החינוכי במועד הרלוונטי לתאונה. 

 

מהו אותו כיסוי ביטוחי?

1.  כיסוי במקרה של מוות מתאונה – רוב הפוליסות יפצו בסך של 141,000 ש"ח..

2. כיסוי במקרה של נכות מתאונה –במקרה של 100% נכות, הפוליסה תפצה בסך 367,000 ש"ח. במקרים של נכויות קשות במיוחד (מעל 80% נכות) קיימת בפוליסה אפשרות לתשלום "מענק חומרה" בגובה של 50% נוספים מגובה הפיצוי המקסימלי שצוין לעיל, כך שסך הפיצוי יכול להגיע לסכום של למעלה מ-550,000 ש"ח.
.

  

3. כיסוי בגין נכות זמנית כתוצאה מהתאונה:

 • ימי היעדרות - בסך של 20$ ליום (90 ₪ לערך) החל מהיום השישי בו התקיים מצב בו הנפגע מרותק למיטתו ובתנאי שמדובר בתקופה העולה על 21 יום רצופים מיום התאונה

• תקופת הנכות המקסימאלית המכוסה בפוליסה הינה עד שישה חודשים בחישוב מצטבר 

 

• ימי אשפוז – בכל יום אשר בו היה הנפגע מאושפז בבית החולים כתוצאה מהתאונה יפוצה בסך של 30$ ליום החל מהיום השישי. ( 130 ₪ ליום)

 

4. החזר הוצאות רפואיות – כל אמצעי העזר הנחוצים לנפגע , לתקופה שלא תעלה על 6 חודשים . פיצוי זה כולל החזר הוצאות רפואיות שאינן מכוסות ע"י חוק בריאות ממלכתי 

5. כיסוי ביטוחי עבור ההורים – הורים אשר השתתפו בפעילות חינוכית של המוסד החינוכי (ליווי בטיולים , פעילות באירועים בתוך ומחוץ לשטח ביה"ס / הגן וכו') גובה הכיסוי להורה במקרה מוות הינו כ 141,000 ₪ ובמקרה נכות מלאה בשיעור של 100% נכות, כ 367,000 ₪

 

 החריגים לפוליסה זו אשר במקרים אלה לא ישולם פיצוי הם: 

1. אם התאונה ארעה במסגרת תאונת דרכים בארץ / בחו"ל.

2. אם התאונה ארעה במסגרת תאונת עבודה (תביעה מול המוסד לביטוח לאומי)

3. מחלה שאינה נובעת מתאונה כלשהי.

4. אם התאונה ארעה במסגרת פעילות צבאית וכד' 

5. מקרה שאירע כתוצאה מרשלנות רפואית של מוסד רפואי מסויים.

6. אם התאונה ארעה במסגרת מלחמה או פעולת איבה 

7. כשגילו של התלמיד הינו מעל 45 שנה ביום תחילת הכיסוי הביטוחי.

8. לא יינתן פיצוי במקרה של צלקות אסתטיות בלבד.

 

מדובר בפוליסה הנחשבת לביטוח פרטי, המתיישנת לאחר 3 שנים מיום קרות התאונה. 

במקרה של קטין, הפוליסה תתיישן תוך 3 שנים מהגיע הנפגע לגיל 18. (היינו , ניתן לתבוע במסגרת הפוליסה עד הגיע הנפגע לגיל 21)

  

מה התהליך?

חוזר מנכ"ל משרד החינוך תשס"ט קובע, כי על ביה"ס / גן להעביר את תנאי הפוליסה להוריו של הנפגע לא יאוחר מ 30 ימים מתחילת שנת הלימודים. לצערנו, מוסדות החינוך אינם עושים כן, ועוברים על הנחיות אלה.

במקרה של תאונה, על ההורים להגיע למזכירות ביה"ס או במקרה של גן לרשות המקומית בה מבוטח הגן, ולבקש טופס תביעה.

על המוסד החינוכי מוטלת החובה לשתף פעולה עם ההורים במילוי טופס התביעה לעניין הפגיעה של הילד לרבות מתן העתק מהפוליסה הרלוונטית.

משרדנו ינהל את תיק התביעה של ילדכם בצורה המקצועית ביותר הן מול חברת הביטוח אשר ביטחה את המוסד החינוכי במועד הרלוונטי לתאונה (תאונות אישיות לתלמידים) והן מול הגורם הרשלני בו נפגע הילד (תביעה נזיקית)

משרדנו מתמחה בתביעות מהסוג הזה במשך שנים רבות , חשוב מאד לקבל ייעוץ ולהיות מיוצג ע"י משרד המתמחה בתחום ובתביעות מהסוג הזה שכן, מדובר בקטינים אשר נפגעו ולעיתים אף נותרו עם נכויות קשות לצמיתות.

חשוב לוודא שנפגעים אלה מקבלים את הייצוג ההולם אשר ימקסם את גובה הפיצוי עבור פגיעתם.

 

שמרו על זכויות ילדכם ודאגו שלא יקופחו !

children 500

  

לשיחת ייעוץ חינם, ללא התחייבות, פנה אלינו ל"פירמה" בטלפקס
08-6469368 או לנייד שמספרו 052-6167561, או השאר פרטייך כאן ואנו נחזור אליך בהקדם.